Geacht Bestuur, Emmen 22 april 2020
De aanhoudende beperkingen in onze samenleving heeft economisch gezien een behoorlijke impact die niet alleen een heleboel bedrijven maar ook ons sociale leven behoorlijk be´nvloed. Waar wij als bestuur er van uit gingen dat we in 2020 ons 18e festival konden gaan organiseren, is helaas in verband met de 1,5 mtr. regelgeving in een totaal ander daglicht komen te staan. Het is voor ons als organisatie op geen enkele manier mogelijk om een anderhalve meter onderlinge afstand binnen de koren te realiseren.
Ook de in voorgaande jaren publieke belangstelling is door ons met in acht nemen van de regelgeving onmogelijk dit
in goede banen te leiden. Bovenstaande in overweging te hebben genomen en ons te houden aan de door de regering opgelegde beperkingen, heeft ons doen besluiten dat het maatschappelijk niet verantwoord is het Internationaal Shanty Festival op
13 september door te laten gaan.
Wij hopen op uw begrip in deze en gaan er van uit dat we dit festival in 2021 weer kunnen organiseren. Indien er van uw kant geen afmelding voor dat jaar bij ons binnen komt, blijft uw uitnodiging voor volgend jaar gewaarborgd.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd, Verblijven wij in de hoop
dat u alle deze moeilijke tijd in goede gezondheid door
mag komen.
 
Met vriendelijke groet,

 

De Stichting Shanty Cultuur Emmen,

 

Hans Groenendal (Vz)
Gerrit Reinderink (Secr.)

 

 

In verband met de uitbraak van het Corona Virus en de daarbij door de Overheid opgelegde maatregelen heeft het bestuur besloten al onze openbare activiteiten, dus ook de repetities, voorlopig af te gelasten !

 

Donderdag 19 december sloten we het jaar af met een gezellige kerstbijeenkomst in het Schienvat.

 

 

 

 

 

 

De eerste vergadering van Shanty Nederland in Borne voor Piratenkoor Madagascar.
Een zeer goede informatieve bijeenkomst waar het voor ons als bestuur goed was om de diverse mensen te kunnen spreken. De lunch was prima verzorgd net als de borrel na afloop. Kees, Tineke, Bert en Henk bedankt voor de gastvrijheid.

 

 

 

Shanty and Seasong Festival
Folk, Shanty & Seasongs
 
De  Stichting Shanty Cultuur
Emmen zal in 2020 wederom
het Internationaal Shanty
Festival organiseren.
Dit festival waar 24 koren op
acht podia deel kunnen gaan
nemen zal voor de achttiende
keer worden gehouden.
 Koren die belangstelling
hebben dienen zich voor
1 maart a.s. te hebben
opgegeven via onderstaande
E-mail adressen ;
 
gerritr@ziggo.nl
info@piratenkoormadagascar.nl